Kémia

Ezen az oldalon a 9-10. évfolyam kémia oktatását elősegítő digitális anyagok találhatóak meg a kerettanterv szerint kategorizálva.

Tisztelt Pedagógus!

Kérdőívünk célja, hogy Ön megoszthassa velünk a digitális oktatással kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit, kéréseit. A kérdőív kitöltésével “Segítsen, hogy segíthessünk!” – ez most itt aktuális.

9. osztály

1. Általános kémia

1.1. A kémia tárgya, ismerkedés a kémiával

Mérések és mérési módszerek

1.2. Az atomok felépítése

1.3. Az atompályák kiépülése

1.4. A periódusos rendszer és atomszerkezet kapcsolata, anyagmennyiség

Anyagmennyiség

1.5. Kémiai kötések és anyagi halmazok

1.6. Elsőrendű és másodrendű kémiai kötések

1.6.1. Ionos kötés és ionrács

1.6.2. Fémes kötés és fémrács

1.6.3. Kovalens kötés és atomrácsok

1.6.4. Molekulák kialakulása

1.6.5. Másodrendű kölcsönhatások és molekularács

1.6.6. Összetett ionok keletkezése

Átmenet a kötéstípusok között

1.7. Anyagi rendszerek és csoportosításuk

1.7.1. Halmazállapotok és halmazállapot változások

Halmazállapotok

Halmazállapot változások

Kísérlet (jód halmazállapot változása)

1.7.2. Gázok és gázelegyek

Durranó gázos mintafeladat részletes magyarázattal

1.7.3. Folyadékok, oldatok

Az oldódás értelmezése: rövid kisfilm

Kristályvíz értelmezése

Kísérlet: Ammónia szökőkút

Oldáshő

Oldatos feladatok:

Anyagmennyiség és tömegkoncentráció értelmezése példa feladaton keresztül

Alapvető oldatos feladatok

Kristályvizes feladatok

48 perces óra keverési egyenlet, oldatkészítési feladatok

1.7.4. Szilárd anyagok

1.7.5. Kolloid rendszerek

1.8. Kémiai reakciók

1.8.1. Reakciók feltétele és a kémiai egyenlet

1.8.2. Reakciók energiaviszonyai

1.8.3. Reakciósebesség, kémiai egyensúly

Kísérletek: A reakciósebesség befolyásolása

Számolás:

1.8.4. Sav-bázis reakciók

1.8.5. Oxidáció és redukció

Kísérlet:

1.9. Elektrokémia

1.9.1. Redoxireakciók iránya

1.9.2. Galvánelemek

Kísérletek:

1.9.3. Elektrolízis

Kísérletek:


2. Szervetlen kémia

2.1. A szervetlen kémia tárgya.

2.2. Hidrogén

2.3. Nemesgázok

2.4. Halogének

2.4.1. Vegyületeik: HCl,NaCl

2.5. Az oxigéncsoport

2.5.1. Oxigén, ózon

2.5.2. Víz, hidrogén-peroxid

2.5.3. A kén

2.5.3.1. Kénhidrogén és sói

2.5.3.2. Kén-dioxid, kénessav és sói

2.5.3.3. Kén-trioxid, kénsav és sói

2.6. A nitrogéncsoport

2.6.1. Nitrogén, ammónia

2.6.2. A nitrogén oxidjai

2.6.3. Salétromossav, salétromsav és sói

2.6.4. Foszfor és vegyületei

10. osztály

2. Szervetlen kémia

2.7. A széncsoport

2.7.1. A szén

2.7.2. Szén oxidjai, szénsav és sói

2.7.3. Szilícium és vegyületeik

2.8. Fémek és vegyületeik

2.8.1. Alkálifémek

Alkálifémek reakcióképessége

2.8.2. Alkáliföldfémek

2.8.3. Alumínium (és vegyületeik)

2.8.4. Vas, króm, mangán (és vegyületeik)

Fe(III)-klorid viselkedése

Ammónium-dikromát vulkán:

A kálium-permanganát bomlása,reakciói:

2.8.5. Félnemes fémek és nemesfémek (és vegyületeik)

Arany kisfilm

Ezüsttükör próba

Csapadék képződésével járó reakciók

2.8.6. Cink, kadmium, higany (és vegyületeik)

Cink + sósav

Cink + kén

Cink vs réz

Alumínium és higany

Higany-jodid

Hg(II) reakciói

Hg(I) reakciói


3. Szerves kémia

3.1. Szénhidrogének és halogénezett származékaik

3.1.1. Bevezetés a szerves kémiába

3.1.2. Alkánok

Elmélet:

Modellek:

3.1.3. Alkének

Elmélet:

Elnevezés:

Modellek:

Etén kimutatása brómos vízzel:

3.1.4. Diének, poliének

3.1.5. Alkinek

3.1.6. Aromás szénhidrogének

3.1.7. A halogénezett szénhidrogének

3.2. Oxigén tartalmúak

3.2.1. Alkoholok

3.2.2. Éterek

3.2.3. Ketonok, aldehidek

3.2.4. Karbonsavak és sóik

3.2.5. Észterek

3.2.6. Felületaktív anyagok, tisztítószerek

3.2.7. Szénhidrátok

3.2.8. Monoszacharidok

Modellek:

3.2.9. Diszacharidok

3.2.10. Poliszacharidok

3.3. Nitrogén tartalmúak

3.3.1. Aminok

3.3.2. Amidok

3.3.3. N-tartalmú heterociklusok

3.3.4. Aminosavak

A 20 aminosav modellje:

3.3.5. Peptidek, fehérjék

3.3.6. Nukleotidok, nukleinsavak


Érettségire való felkészülés

Korábbi érettségi feladatok (közép-emelt)

Elméleti összefoglaló ( közép- emelt szint)

Kidolgozott számítási feladatok (közép-emelt)

Kísérletek (emelt)

Az M5 érettségire felkészítő anyagai

Youtube videók: Érettségi

Az elmélet értelmezését segítő szimulációk

Interaktív gyakorlás és applikációk

Kémia tankönyvek:


  1. Általános kémia

1.2. Az atomok felépítése

1.3. Az atompályák kiépülése

1.4. A periódusos rendszer és atomszerkezet kapcsolata, anyagmennyiség

1.6. Elsőrendű és másodrendű kémiai kötések

1.6.1. Ionos kötés és ionrács

1.6.2. Fémes kötés és fémrács

1.6.3. Kovalens kötés és atomrácsok

1.6.4. Molekulák kialakulása

1.6.5. Másodrendű kölcsönhatások és molekularács

1.6.6. Összetett ionok keletkezése

1.7. Anyagi rendszerek és csoportosításuk

1.7.1. Halmazállapotok és halmazállapot változások

1.7.5. Kolloid rendszerek

1.9. Elektrokémia

1.9.2. Galvánelemek

1.9.3. Elektrolízis

2. Szervetlen kémia

2.1. A szervetlen kémia tárgya

2.2. Hidrogén

2.3. Nemesgázok

2.4. Halogének

2.5. Az oxigéncsoport

2.5.1. Oxigén, ózon

2.5.3. A kén

2.6. A nitrogéncsoport

2.6.1. Nitrogén, ammónia

2.6.2.-2.6.3 Nitrogén-oxidok és nitrogéntartalmú savak

2.6.4. Foszfor és vegyületei

2.7. A széncsoport

2.7.1.-2.7.2. A szén és vegyületei

2.7.3. Szilícium és vegyületeik

2.8. Fémek és vegyületeik

2.8.1.-2.8.2. Lángfestés

2.8.2. Alkáliföldfémek

2.8.3. Alumínium (és vegyületeik)

2.8.4. Vas, króm, mangán (és vegyületeik)

2.8.5. Félnemes fémek és nemesfémek (és vegyületeik)

2.8.6. Cink, kadmium, higany (és vegyületeik)

3. Szerves kémia

3.1. Szénhidrogének és halogénezett származékaik

3.1.1. Bevezetés a szerves kémiába

3.1.2. Alkánok

3.1.3.-3.1.4. Alkének, diének

3.1.5. Alkinek

3.1.6. Aromás szénhidrogének

3.2. Oxigén tartalmúak

3.2.1. Alkoholok

3.2.2. Éterek

3.2.3. Ketonok, aldehidek

3.2.4. Karbonsavak és sóik

3.2.5. Észterek

3.2.8. Monoszacharidok

3.2.9. Diszacharidok

3.2.10. Poliszacharidok

3.3. Nitrogén tartalmúak

3.3.3. N-tartalmú heterociklusok

3.3.1.-3.3.2. Aminok és amidok

3.3.4.-3.3.5. Aminosavak, fehérjék

3.3.6. Nukleinsavak

3.9. Műanyagok

Zöld kémia + Eneriagazdálkodás

Mosogatáskémia


Redmentán található feladatsorok (9.-12.) kilistázva


Kémia tanuláshoz hasznos: