Irodalom

Ezen az oldalon a 5-8. évfolyam irodalom oktatását elősegítő digitális anyagok találhatóak meg a kerettanterv szerint kategorizálva.

5-6. osztály

Mesék


Petőfi Sándor: János vitéz


Táj, szülőföld

 • Sulinet - Petőfi Sándor - Az alföld

 • Nkp

 • Youtube - Petőfi Sándor- Szülőföldemen

 • Youtube - Petőfi Sándor - Az alföld

 • Mek - Petőfi Sándor - Az alföld

 • Mek - Petőfi Sándor- Szülőföldemen

 • Mozaweb

 • Okosdoboz - Gyakorló feladatok


Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok


Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – házi olvasmány


Szövegalkotás


Ballada


Monda, rege

 • Sulinet - Arany János - A szerző és kora

 • Sulinet - Arany János - Rege a csodaszarvasról

 • Nkp - Arany János - Rege a csodaszarvasról

 • Nkp - Beckó vára

 • Youtube - Arany János - Rege a csodaszarvasról

 • Youtube - Latinovics Zoltán elmondása

 • Mozaweb

 • Okosdoboz - Gyakorló feladatok - A csodaszarvas nyomában

 • Okosdoboz - Gyakorló feladatok - Mondák földjén

 • LearningApps - Lehel kürtje

 • LearningApps - A fehér ló mondája


Arany János: Toldi


Érzelmek, hangulatok, gondolatok

 • Sulinet - Poétika - Költői eszközök

 • Sulinet - Balassi Bálint életrejza

 • Sulinet - Janus Pannonius életrajza, életműve

 • Nkp

 • Youtube - A reményhez

 • Youtube - Janus Pannonius munkássága

 • Youtube - A reményhez (Kávészünet zenekar)

 • Youtube - Balassi Bálint - Egy katonaének

 • Mek - Janus Pannonius - válogatott versek

 • Mek - Balassi Bálint költeményei

 • Mozaweb

 • Okosdoboz - Gyakorló feladatok - Lírai műfajok

 • Okosdoboz - Gyakorló feladatok - Érzelmek tengerén

 • Az M5 videója - A reményhez


Próbatételek, kalandok, hősök


Gárdonyi Géza: Egri csillagok – házi olvasmány


7-8. osztály

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)


Nagyepikai alkotás – regényelemzés

 • Sulinet - A regény műfaja

 • Sulinet - Mikszáth Kálmán - Szent Péter esernyője

 • Youtube - A regény

 • Youtube - Mikszáth Kálmán - Szent Péter esernyője

 • Youtube - Mikszáth Kálmán - Szent Péter esernyője

 • Mek - Mikszáth Kálmán - Szent Péter esernyője

 • Mozaweb

 • Okosdoboz - Gyakorló feladatok

 • LearningApps - A regény fogalma

 • Prezi - Epikus művek elemzése


Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma)


Egy korstílus – a romantika


Nagyepikai alkotás – egy Jókai-regény és a romantikus korstílus (regényelemzés)

 • Sulinet - Jókai Mór - A kőszívű ember fiai

 • Nkp - Jókai Mór - A kőszívű ember fiai

 • Youtube - Videótanár - Jókai Mór - A kőszívű ember fiai

 • Youtube - Jókai Mór - A kőszívű ember fiai "gyorstalpaló"

 • Youtube - Jókai Mór - A kőszívű ember fiai 1.fejezet (hangoskönyv)

 • Videa - Jókai Mór - A kőszívű ember fiai 1.rész

 • Videa - Jókai Mór - A kőszívű ember fiai II.

 • Mek - Jókai Mór - A kőszívű ember fiai (teljes mű)

 • Mozaweb I.

 • Mozaweb II.

 • Okosdoboz - Gyakorló feladatok

 • Az M5 videója - Jókai Mór - Az arany ember

 • LearningApps - 10 kőszívű érdekesség

 • LearningApps - Jókai Mór - A kőszívű ember fiai 2.rész

 • LearningApps - Kőszívű 14 - Vérveres alkony

 • LearningApps - Kőszívű 12 - Az érem másik oldala

 • LearningApps - Kőszívű 5 - Mindenféle emberek; A bakfis

 • LearningApps - Kőszívű 13 - Akik igazán szeretnek

 • LearningApps - Jókai Mór - A kőszívű ember fiai 1.rész

 • LearningApps - A kőszívű ember fiai - fejezetek

 • LearningApps - A kőszívű ember fiai - szereplők


Drámai műfajok (egy komédia)

 • Sulinet - Moliére

 • Nkp - Moliére - A fösvény

 • Youtube - Shakespeare - Szentivánéji álom

 • Mek - Moliére - A fösvény

 • Mek - Shakespeare - Szentivánéji álom

 • Mozaweb

 • Okosdoboz - Gyakorló feladatok

 • Prezi - Moliére - A fösvény


Kisepikai alkotások ‑ prózai és verses (pl. novella, elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat, komikus eposz, ballada)

 • Sulinet - Prózai kisepikai művek

 • Sulinet - Verses epika

 • Sulinet - Karinthy Frigyes - Tanár úr kérem (szöveggyűjtemény)

 • Sulinet - Karinthy Frigyes - Tanár úr kérem

 • Nkp - Karinthy Frigyes - Tanár úr kérem

 • Nkp - Örkény István - Ballada a költészet hatalmáról

 • Nkp - Slawomir Mrozek - Az őrangyal

 • Nkp - Lázár Ervin - A szökés

 • Nkp - A novella

 • Youtube - Karinthy Frigyes - A rossz tanuló felel

 • Youtube - Karinthy Frigyes - Tanár úr kérem (hangoskönyv)

 • Youtube - Karinthy Frigyes - A rossz tanuló felel

 • Mek - Karinthy Frigyes - Tanár úr kérem

 • Mozaweb

 • Okosdoboz - Gyakorló feladatok


Nagyepikai alkotás ‑ regényelemzés


Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok ‑ óda, dal, epigramma, elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra

 • Sulinet - A lírai költészet csoportosítása

 • Sulinet - A líra

 • Nkp - A magyar irodalom a 20.század első felében

 • Nkp - Radnóti Miklós - Nem tudhatom

 • Youtube - Videótanár - Nem tudhatom

 • Youtube - Videótanár - Lírai műfajok

 • Youtube Red Bull Pilvaker - Nem tudhatom

 • Mek - Átmeneti műfajok

 • Mozaweb

 • Okosdoboz - Gyakorló feladatok

 • Az M5 videója - Radnóti Miklós - Tétova óda


Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség)


Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom köréből ‑ magyar vagy világirodalom, regényelemzés


Drámai műfajok ‑ egy tragédia és/vagy egy komédia


A média kifejezőeszközei (1) Történet és elbeszélés a mozgóképen


A média kifejezőeszközei (2) A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése

 • Nkp - Sajtóműfajok

 • Nkp - Sajtóműfajok keveredése

 • Youtube - Dráma

 • Youtube - Sajtóműfajok

 • Videa - Casablanca

 • Okosdoboz - Gyakorló feladatok

 • Prezi - Filmműfajok

 • JGYPK - Médiatörténet alapismeretek - a nyomtatott sajtó

 • JGYPK - A tananyag elsajátítását ellenőrző kérdések


A média társadalmi szerepe, használata A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése

 • TUDÁSportál - A média hatása, társadalmi szerepe

 • TUDÁSportál - A média hatása, társadalmi szerepe 2.

 • Mkne

 • Prezi - Társadalmi sztereotípiák a reklámokban

 • Prezi - A média nyelve, szövegtípusok

 • Prezi - Mágikus-analogikus gondolkodás