Olvasás

Ezen az oldalon a 1-4. évfolyam olvasás oktatását elősegítő digitális anyagok találhatóak meg.

1-2. osztály

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. Az olvasás tanulás előkészítése


Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása


Olvasás, az írott szöveg megértése 2. Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség kialakítása


Olvasás, az írott szöveg megértése 3. A szövegértő olvasás előkészítése


A tanulási képesség fejlesztése


Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

3-4. osztály

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése


Olvasás, az írott szöveg megértése


Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése


Szövegalkotási gyakorlatok


Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése