Infomatika

Ezen az oldalon az 1-4. évfolyam informatika oktatását elősegítő digitális anyagok találhatóak meg.

Az informatikai eszközök használata

Alapok

  • Sulinet I. - Ismerkedés az informatikai eszközökkel

  • Sulinet II. - Nyomtatók és háttértárak hasznélata

  • Sulinet III. - A számítógépes lokáció használata

  • Sulinet IV. - Programok futtatása

  • Sulinet V. - Programok futtatása ikonok segítségével

  • Sulinet VI. - Programok futtatása önállóan

  • Sulinet VII. - Meghajtó és könyvtárváltás

  • YouTube I. - Perifériák

  • YouTube II. - A Microsoft Windows története


Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása


Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés


Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel


Algoritmizálás és adatmodellezés


Egyszerűbb folyamatok modellezése

Infokommunikáció

Információkeresés, információközlési rendszerek


Médiainformatika


Az információs társadalom - az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai


Az e-szolgáltatások szerepe és használata


Könyvtárinformatika